Olen koulutukseltani sekä arkkitehti että kuvataiteilija, ja toimin nykytaiteen kentällä kuvanveiston ja installaation parissa. Arkkitehtinä taustani on julkisen tilan suunnittelussa, jossa erityisosaamiseni on keskusta-alueilla ja kävelypainotteisissa tiloissa, detaljitason suunnittelussa. Tällä hetkellä toimin taiteellisen työni lisäksi suunnittelukonsulttina julkisen taiteen hankinnoissa, perustamani Public Art Agency Finlandin puitteissa. Tällä alueella erityisosaamistani on taide- ja kulttuurialan keinojen soveltaminen mielenkiintoisen ja merkityksellisen julkisen tilan luomisessa. Tämänhetkisiä yhteistyökumppaneitani ovat isot julkisen tilan suunnittelutoimistot kuten WSP Finland Oy ja Ramboll Finland Oy, sekä erikokoiset suomalaiset kunnat Espoosta Mikkeliin ja Rovaniemelle saakka. Yrityksen toimipiste sijaitsee Tampereella.

taide- ja suunnittelualan yhteistyö edellyttää molempia aloja hyödyttäviä yhteistyön malleja

Uskon vahvasti, että avain laadukkaan ja merkityksellisen julkisen taiteen lisääntyvään toteutumiseen on julkisen tilan suunnittelualan, sekä nykytaidekentän välisten yhteistyömallien kehittämisessä. Molempien kenttien kokemuksen huomioonottavilla tavoilla on nykytaiteen ammattilaisten mahdollista osallistua suunnittelualan työhön siten, ettei taiteen mukanaolosta koidu kohtuuttomia lisäkustannuksia julkisen tilan toteutukselle - samalla, kun taiteesta vastaa siihen parhaiten perehtynyt alansa ammattilainen. Julkisen tilan kokonaislaatu kasvaa tällöin varsin kohtuullisilla kustannuksilla. 

tutkimusmatkat

Singapore

Vuonna 2016 vietin kuukauden Sinagporessa tutkien paikallisia julkisen taiteen toteutusmalleja, sekä keinoja, joilla siellä taide on saatu integroiduksi osaksi kaupunkisuunnittelua. Matkani aikana kirjoittamani blogi löytyy täältä.

New York City

Valmistelen parhaillaan pidempää tutkimusjaksoa New Yorkiin syksylle 2018. Matkan tavoitteena on haastatella laajasti alueella toimivia julkisen taiteen organisaatioita, sekä julkisen tilan suunnittelun kentän toimioita, sekä tuoda Suomeen hyviä käytäntöjä alojen yhteistyöhön. New Yorkin tutkimusjaksoa käsittelevä nettisivu avataan loppukesästä 2018.

nyc.jpeg

artikkeleita 

Olen tutkinut julkisen tilan suunnittelun ja taiteen yhteensovittamista sekä arkkitehdin diplomityössäni, että myöhemmin vuonna 2015 toteutuneessa pilottihankkeessa, joihin molempiin on mahdollista tutustua alla. Lisäksi löydät alta haastatteluni, jonka annoin Prosenttiperiaatteen käsikirja-julkaisua varten syksyllä 2015, sekä samaan kirjaan kirjoittamani artikkelin taiteilijan roolista osana julkisen tilan suunnittelun etenemistä. 

 Artikkelini Prosenttiperiaatteen käsikirjaan, koskien taiteiijan roolia julkisen ulkotilan suunnitteluhankkeessa. Lataa artikkeli itsellesi pdf-muodossa klikkaamalla kuvaa.

Artikkelini Prosenttiperiaatteen käsikirjaan, koskien taiteiijan roolia julkisen ulkotilan suunnitteluhankkeessa. Lataa artikkeli itsellesi pdf-muodossa klikkaamalla kuvaa.

 Prosenttiperiaatteen Käsikirja -julkaisun antamani haastattelu käsittelee taiteilijan roolia julkisen tilan suunnittelutiimissä. 

Prosenttiperiaatteen Käsikirja -julkaisun antamani haastattelu käsittelee taiteilijan roolia julkisen tilan suunnittelutiimissä. 

 Raportti Tampereella vetämästäni integroidun taiteen pilottihankkeesta, jossa testattiin taiteilijan roolia katusuunnittelutiimissä.   

Raportti Tampereella vetämästäni integroidun taiteen pilottihankkeesta, jossa testattiin taiteilijan roolia katusuunnittelutiimissä.  

 Arkkitehdin diplomityöni toimii käsikirjana julkisen tilan suunnittelualaan, sekä taiteen käytäntöihin, sille, jolle toinen aloista on vieras. 

Arkkitehdin diplomityöni toimii käsikirjana julkisen tilan suunnittelualaan, sekä taiteen käytäntöihin, sille, jolle toinen aloista on vieras.