Viewing entries in
writing

my book on collaboration between the design team and the artist

Comment

my book on collaboration between the design team and the artist

Julkinen taide esiintyy yhä useamman kaupungin strategiassa keinona luoda viihtyisyyttä ja mielenkiintoa uusille asuinalueille ja kävelypainotteisemmiksi muuttuviin keskustoihin.Kyselytutkimusten mukaan kaupunkilaiset haluavat taidetta arkiympäristöihinsä. Toiveista huolimatta käytännön rakenteet yhteistyöhön ovat kuitenkin usein vieraita yhtä lailla taiteilijoille, kuin taidekentästä erillään toimiville suunnittelutiimeille. Taide saattaa esiintyä julkisen tilan suunnitelmissa jollain tasolla, mutta usein karsiutuu toteutusvaiheessa koetun irrallisuutensa ja kalliutensa vuoksi. 

Comment