Peilikirkas on ympäristöään peilaava taide-elementti, joka sijoittuu arvorakennuksia sisältävään julkiseen tilaan. Sen tahkot peilaavat ympäröiviä rakennuksia, puita, ihmisiä ja taivasta. Idean taustalla on ajatus timanteista tai muista kiiltävistä muodoista, jotka syntyvät maan alla, ja puskevat tiensä kadun pinnan läpi. Samalla muodot toimivat tavallisia penkkejä korvaavina istuimina.

Rakenteet ovat rungoltaan terästä. Teräskehikkoon kiinnitetään muotoon leikatut, peilihiotut teräslevyt, ja saumat viimeistellään pyöreiksi. Tässä luonnoksessa teos on esitetty kolmiosaisena. Teoksen isokokoisin osa on noin 3,5 metriä pitkä, ja sisältää puuviimeistellyn istuinosan. Pienemmät kaksi elementtiä ovat puhtaasti teräsrakenteisia, yhden ihmisen istuimena toimivia muotoja. 

Teoksessa on jo turvallisuudenkin vuoksi olennaista, ettei se sisällä teräviä kulmia. Tämä on keskeistä myös teoksen ilmeessä - teoksen olemus ei ole piikikkään agressiivinen, vaan elävä ja humoristinen. Mikäli teos valitaan jatkosuunnitteluun, hiotaan muotojen ilme tarkkaan viimeistellen. Näissä luonnosvaiheen kuvissa teoksen muoto on alustava.

Isokokoisin istuin, jossa on puuviimeistely. Mikäli luonnos valitaan jatkototeutukseen, harkitaan rakenteiden mitat tarkkaan paikkaan mitoittaen siten, että heijastukset tarjoavat luontevia näkymiä ympäristöönsä. Tarkemmassa suunnittelussa otetaan myös huomioon, ettei rakenne aiheuta haittaa esimerkiksi häikäisemällä, tai muodostumalla esteeksi liikuntarajoitteisille. 

Luonnospiirustuksia isoimmasta elementistä.

Luonnoksessa on esitetty, että kadulle toteutuisi yksi isompi, ja kaksi pienempää peilaavaa istuinta. Siinä missä isompaan istuimeen on luonnoksissa esitetty puuviimeistely, on pienempi istuin täysin teräsrakenteinen. Se toimii yhden ihmisen levähdyspaikkana, sekä yksiaineisena, ympäristöään heijastelevana elementtinä. 

Luonnoskuva pienemmästä istuimesta ylhäältä katsoen.

Kartta-havainnekuvassa on esitetty ehdotukset peilaavien elementtien sijainnista kadulla. Ehdotuksessa isoin, puuviimeistelty peili-istuin sijoittuu kadun keskivaiheille istutettavan puun alle, ja sen vierelle sijoittuu toinen pienemmistä, puhtaasti teräsrakenteisista muodoista. Toinen pienemmistä muodoista sijoittuu risteystä lähempänä olevan puun alle. 

Nämä ovat alustavia esityksiä teoksen sijoittumisesta kadulle. Tässä vaiheessa kerätään yleisön mielipiteitä, ja teoksen lopullinen muoto ja sijainti päätetään tarkemman suunnittelun vaiheessa, mikäli teos valikoituu jatkosuunnitteluun.  

Mikäli haluat päästä zoomailemaan kuvia tarkemmin, voit ladata itsellesi teosta esittelevän pdf-planssin täältä.

MITÄ PIDÄT TEOKSESTA?

Pidätkö teoksesta? Ovatko ehdotetut sijaintipaikat teoksen osille sopivia, tai missä olisi parempi? Näetkö teoksessa ongelmia? 

Teosten toteutuksesta päättää työryhmä, johon kuuluu edustajat kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta sekä kaupungin taidemuseosta. Kaupunkilaisilla on halutessaan mahdollisuus kommentoida luonnoksia sekä tavoitteita julkisen taiteen toteutusmallien kehittämisestä. 

Voit kommentoida teosluonnoksia tai taidehanketta ylipäänsä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.kovari@ramboll.fi - otsikkokenttään maininta ”Otavalankatu – taidehanke”. 

4 Comments