Teoksessa kadun pintaan piirtyy maanalaisten puhtaan veden ja viemäriverkoston putkien sijainti. Ympäröivä katukiveys toteutetaan betonikivellä, josta putkien sijaintiin vittaavat, nauhamaiset raidat erottuvat tummemman sävynsä ja metallisen viimeistelynsä avulla. Teokseen liittyy myös tekstiosuus, jossa kerrotaan vedenjakelun historiasta ja nykypäivästä.

Tarkasteltaessa kaupunkien historiaa, ovat puhtaan veden jakelu ja likaisen veden käsittely yksi vanhimmista kysymyksistä, joihin jo ensimmäiset kaupungit alkoivat kukin tavallaan kehittää ratkaisuja. Tänäänkin muodostavat ne yhden kaupunkien keskeisistä tehtävistä, jotka on toteutettu eri tavoin eri puolilla maailmaa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna, Suomessa vedenjakelu on järjestetty poikkeuksellisen hyvin. Veteen liittyvät verkostomme ovat maanalaiset ja pitkälle kehittyneet, ja suomalainen vesi on tutkitusti maailman puhtainta. Emme ehkä useinkaan tule ajatelleeksi veden arvoa. Putket ovat meillä piilossa paitsi fyysisesti maan alla, myös merkitykseltään. Teoksen tarkoitus on tuoda esiin piilevien rakenteidemme huomaamaton, mutta ei lainkaan merkityksetön arvo.

Toteutuksen ilmeessä putkien sijainti piirtyy kadun pintaan nauhamaisina, noin 10 cm leveinä viivoina. Osaan nauhasta piirtyy tekstiä, joka kertoo vedenjakelusta sekä suomeksi että englanniksi. Eri toteutusvaihtoehdoissa yhdistetään kuvioidun betonin ja siihen upotettujen teräsosien tekniikkaa siten, että kuvio erottuu maan pinnasta hienovaraisella värierolla, sekä mahdollisesti metallisilla yksityiskohdilla.

Luonnoksia teoksen mahdollisesta ilmeestä.

Ympäröivä katukiveys toteutetaan tasasävyisellä betonilaatalla. Havainnekuvissa yllä on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoehtoa teoksen ilmeelle kadun pinnassa. Tekstin tarkka sisältö hiotaan valmiiksi, mikäli teos valikoituu jatkosuunnitteluun.

Teoksen tekniseen toteutukseen on useita vaihtoehtoja, joiden välillä tehdään vertailuun pohjaava valinta osana mahdollista tarkempaa suunnittelua. Toteutuksen yksityiskohdat suunnitellaan siten, että nauhamainen kokonaisuus on muun kadun pinnan kanssa samassa tasossa, eikä muodosta kadusta nousevia osia, joihin voisi kompastua tai jotka voisivat muodostaa esteitä liikuntarajoitteisille. 

Teos on ilmeeltään melko hienovarainen osa kadun kokonaisuutta. Luonnos.

Kokonaisuutena ilme suunnitellaan hienovaraiseksi ja kadun muun pinnoitteen värimaailmaan sopivaksi. Ympäröivä katukiveys toteutetaan harmonisella betonikiviladonnalla.

Kivipinnan toteutus betonikiveyksellä, sekä siihen integroitavalla taideteoksella ei muodostu sitä lähtökohtaista ratkaisua kalliimmaksi, jossa katu toteutetaan luonnonkivipinnoitteella, ilman taidetta. 

 

 

Karttahavainnekuvassa on esitetty maanalaisten putkien sijainti maan alla, eli vastaavasti teoksen sijainti maan päällä.

Mikäli haluat päästä zoomailemaan kuvia tarkemmin, voit ladata itsellesi teosta esittelevän pdf-planssin täältä.

MITÄ PIDÄT TEOKSESTA?

Teosten toteutuksesta päättää työryhmä, johon kuuluu edustajat kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta sekä kaupungin taidemuseosta. Kaupunkilaisilla on halutessaan mahdollisuus kommentoida luonnoksia sekä tavoitteita julkisen taiteen toteutusmallien kehittämisestä. Voit kommentoida teosluonnoksia tai taidehanketta ylipäänsä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.kovari@ramboll.fi – otsikkokenttään maininta ”Otavalankatu – taidehanke”. 

1 Comment